Firma KMC Global Europe Sp. z o. o. informuje że w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizuje Projekt pod tytułem: Pierwszy na świecie Lekki Antyrezonansowy Przenośnik Wibracyjny ZERO-Impact

Cel Projektu: Przeprowadzenie prac B+R prowadzących do zdobycia wiedzy umożliwiającej opracowanie nie oddziaływującego dynamicznie na otoczenie, innowacyjnego w skali świata Lekkiego Antyrezonansowego Przenośnika Wibracyjnego ZERO-Impact

Całkowity Koszt Realizacji Projektu: 6 787 437,50 zł
Kwota Dofinansowania Projektu z Funduszy Europejskich: 4 101 774,72 zł

KMC Global Europe jest otwarta na innowacje i ciągłe udoskonalanie linii produktowych. Współpracujemy od lat z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą, wspólnie opracowując nowe produkty i rozwiązania. W ramach grupy KMC Global realizację nowych pomysłów i rozwiązań wspierają inżynierowie Triple S Mechanics – teksańskiego producenta urządzeń wibracyjnych z ponad stuletnią tradycją.

Marka OVIBRA oznacza pracę na rzecz satysfakcji każdego klienta, a to wymaga jakości na każdym etapie działania. Nasi pracownicy codziennie kierują się wytycznymi zawartymi we wdrożonym w 2004 roku systemie zarządzania jakością ISO 9001:2000.

Tworzymy najlepsze przesiewacze, podajniki, przenośniki oraz inne urządzenia wibracyjne dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Skorzystaj z wielu lat Naszego doświadczenia oraz szerokiej oferty niezawodnych efektywnych urządzeń.

Wibracyjne przenośniki, podajniki i przesiewacze OVIBRA, są projektowane, produkowane i instalowane w przedsiębiorstwach we wszystkich branżach, gdzie mamy do czynienia z transportem technologicznym, segregacją i procesowaniem materiałów sypkich oraz kawałkowych.
Pod marką OVIBRA realizowaliśmy liczne projekty wyposażenia i rozbudowy linii technologicznych w przedsiębiorstwach z branż: wydobywczej, chemicznej, spożywczej i in.

Urządzenia wibracyjne nadają się doskonałe do procesowania: transportu i segregacji zarówno bardzo delikatnych materiałów jak i dużych, ciężkich, na przykład i gorących odlewów. Przenośniki i podajniki mogą transportować materiał nawet do 10 stopni w górę. Nasze urządzenia charakteryzuje cicha, bezawaryjna praca, płynny transport oraz możliwość regulacji wydajności.

Wsparcie techniczne

Udzielamy szerokiego wsparcia technicznego naszym obecnym i przyszłym klientom.