STÓŁ WIBRACYJNY

Stół Wibracyjny marki OVIBRA jest maszyną służącą do zagęszczania lub formowania materiałów sypkich umieszczonych w formach (formy są ustawione na blacie stołu). Materiał poddany zagęszczeniu może być suchy lub mokry. Napęd Stołu Wibracyjnego stanowią elektrowibratory. Wirujące, niewyważone masy na wałach elektrowibratorów wytwarzają siłę wymuszającą, której wektor ma kształt liniowy. Siła wymuszająca wytwarza drgania stołu.
Określone drgania stołu powodują żądany efekt w postaci wstrząsania i zagęszczania materiału umieszczonego w  formach. Wymiary oraz sposób mocowania form na blacie dobierane są w zależności od wymagań klienta oraz specyfiki realizowanego procesu.