Wibracyjne Kraty wstrząsowe i Stoły w Odlewniach.

Wstrząsowe Kraty Wibracyjne produkcji OVIBRA, to maszyny znajdujące bardzo różne zastosowanie i przeznaczenie. Stół Wibracyjny Ovibra do zagęśżczania masy formierskiej w odlewni

W odlewniach metali służą do:

 • rozbijania form w celu oddzielenia odlewu od masy formierskiej.
 • do rozdrabniania zużytej masy formierskiej w celu jej dalszej regeneracji
 • do oczyszczania z masy, opiłków i wiórów obrobionych maszynowo odlewów
 • zastosowane również w naszych Regeneratorach Masy Formierskiej.

Stoły wibracyjne mają szerokie zastosowanie w różnych branżach:

 • w odlewniach do formowania (zagęszczania masy formierskiej)
 • w “betoniarniach” – do zagęszczania betonu w formach
 • w innych – do zagęszczania różnych materiałów – np formowania elementów grafitowych

Wibracyjne Kraty Najazdowe

Najazdowa Krata Wibracyjna OVIBRA do rozładunku węgla. Zupełnie inne zastosowanie mają najazdowe kraty wibracyjne (strząsowe). Rozładunek materiału, najczęściej z samochodu – wywrotki następuje wprost na kratę. Często krata posiada dodatkowo funkcję wagi. Po zjechaniu samochodu następuje włączenie wibratorów pobudzających kratę, dzięki czemu materiał o pożądanej granulacji przelatuje przez otwory rusztu kraty, natomiast większe kawałki materiału lub niepożądane duże zanieczyszczenia pozostają na kracie, w celu ich rozdrobnienia lub manualnego usunięcia. Kraty najazdowe są stosowane w różnych przemysłach na stanowisku odbioru materiałów masowych, na przykład paliwa w kotłowniach lub elektrowniach. Najlepszy produkt za cenę.

Projektowane indywidualnie do rozładowania całej gamy materiałów w trybie przerywanym lub ciągłym. Ekonomiczne rozwiązanie dla różnych przemysłów. Prosta, ale solidna konstrukcja i Innowacyjne rozwiązanie napędów utrzymuje koszty na konkurencyjnym poziomie i zapewnia wysoką niezawodność – solidna rama stanowi podstawę kraty wibracyjnej z zamontowanymi elektrowibratorami. Kraty oparte na niezawodnych, świetnie tłumiących drgania Łącznikach firmy ROSTA.

Dane Techniczne

Wibracyjne Kraty oraz Stoły są projektowane indywidualnie w oparciu o już zdobyte liczne doświadczenia i stale udoskonalane rozwiązania techniczne. Produkujemy małe jednostki, np. wykonane dla Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie czy dla zakładów Toyota. Produkujemy również duże, np. Stół do formowania dla odlewni o wymiarach blatu 3000mm x 3000mm, podobnej wielkości stół do elektrod węglowych czy zagęszczania betonowych podkładów kolejowych. Kraty najazdowe są produkowane w modułach 2500mm x 4000mm, które mogą być łączone dając większą powierzchnię.

Wszystkie projekty wykonujemy z uwzględnieniem indywidualnych wymogów aplikacji klienta. Stąd duża elastyczność parametrów technicznych w ofercie OVIBRA:

 • Powierzchnia stołu wibracyjnego – do 10m2
 • Powierzchnia kraty wyładowczej (najazdowej) – krotność modułu 10m2
 • Częstotliwość drgań stołu – regulowana do 100Hz
 • Częstotliwość drgań kraty wyładowczej – najczęściej ok 15 Hz
 • Napęd – Elektrowibratory silnikowe odpowiedniej mocy i w odpowiedniej konfiguracji
 • Posadowienie – sprężyny stalowe, gumowe, pneumatyczne lub przy użyciu łączników metalowo – gumowych ROSTA

Obsługa Wibracyjnych Krat lub Stołów jest łatwa i odbywa sie manualnie z pulpitu sterowniczego lub w trybie automatycznym. Przy zamówieniu określ jaki sposób obsługi – sterowania najbardziej ci odpowiada.