Podajniki i Dozowniki wibracyjne są urządzeniami transportującymi materiał z użyciem techniki wibracyjnej na niewielką odległość. W zależności od rodzaju zastosowanych napędów mogą pełnić funkcję dozowania materiału – czyli podawania z określoną, regulowaną ilością. W tym aspekcie podajniki z napędem elektromagnetycznym są szczególnie wszechstronne i mogą być użyte nawet do precyzyjnego nadważania materiału, na przykład składników stopowych podawanych do wanny szklarskiej.

Podajniki najczęściej mają rynnę z dnem płaskim, ale również mogą mieć dno z wmontowanymi elementami segregującymi – oddzielającymi drobne frakcje podawanego materiału lub oddzielać płyn z zawiesiny. Są to podajniki odsiewające lub odwadniające, a w ich ciężkim wydaniu – Podajniki Rusztowe Grizzly.

Podajniki – Dozowniki Elektromagnetyczne

Podajniki wibracyjne elektromagnetyczne produkcji firmy OVIBRA przeznaczone dla materiałów sypkich, służą głównie do:

  • przenoszenia na odległość do kilku metrów
  • nadważania – dozowania
  • podawania

Napęd podajników stanowią wibratory elektromagnetyczne typu OVM, produkcji firmy OVIBRA o dużym zakresie stosowanej mocy. W niektórych wypadkach stosuje sie napęd kilkoma wibratorami.

Podajniki Elektromagnetyczne charakteryzują się możliwością płynnej regulacji mocy i wydajności od 0 do 100% oraz nieograniczoną ilością START i STOP. Stosowane są do podawania materiałów drobno i średnio ziarnistych.

Podajniki Wibracyjne Inercyjne czyli Bezwładnościowe

Podajniki bezwładnościowe napędzane są elektrowibratorami silnikowymi. Na ogół stosuje się napęd jednym lub dwoma wibratorami. Przeznaczone są głównie do pracy ciągłej lub z niezbyt częstymi zmianami wydajności. Długość podajnika nie przekracza 6m. Podajniki wibracyjne mogą służyć również do równomiernego rozprowadzania warstwy materiału na większą szerokość.

Podajniki Odsiewające Rusztowe Grizzly

Są to duże, ciężkie podajniki do materiału o większej granulacji i na ogół do pracy przy dużych wydajnościach. dno podajnika stanowi ruszt, który podaje dalej grubsze frakcje, natomiast drobne ulegają odsianiu. Szerzej zostały zaprezentowane w dziale Przesiewacze