PRZESIEWACZE VPI

Wibracyjne Przesiewacze Bezwładnościowe z Bezpośrednio Podbijanym Sitem typu VPI są maszynami zaprojektowanymi do wysokowydajnej pracy przy jednoczesnym wyjątkowo niskim poborze energii elektrycznej. Głównymi cechami wyróżniającymi te przesiewacze na tle maszyn o tradycyjnej budowie są ich trzy podstawowe zalety:

  1. Nieruchome rzeszoto – dzięki temu, że elementami, które przenoszą drgania na sito w tych maszynach są wzbudniki, a nie jak w przypadku przesiewaczy tradycyjnych całe rzeszoto, maszyna praktycznie nie przenosi drgań na konstrukcję i podłoże na którym jest posadowiona.
  2. Energooszczędność –brak konieczności wzbudzania drgań całego urządzenia (rzeszota), a tylko samego pokładu sitowego, pozwala na stosowanie niewielkich wibratorów o małym poborze energii.
  3. Automatyczne czyszczenie sita – jako jedne z niewielu tego typu maszyn dostępnych na rynku, przesiewacze wibracyjne typu VPI doskonale nadają się do przesiewania materiałów zarówno suchych, jak i lekko wilgotnych (do 5% wilgotności). Dzięki swojej budowie oraz specjalnie dopasowanemu trybowi pracy zapewniają efektywne sianie nawet przy materiałach mających silne tendencje do zbrylania się, zarastania, zaklejania i blokowania sit.

PRZESIEWACZE VPH

Wibracyjne Przesiewacze Hybrydowe typu VPH w swojej unikatowej budowie łączą cechy Przesiewacza typu VPI z Przesiewaczem klasycznym. Wibracyjny Przesiewacz Hybrydowy typu VPH jest urządzeniem skonstruowanym z myślą o zastosowaniu wysokowydajnego procesu przesiewania dla materiałów o właściwościach utrudniających ich przesiew, takich jak chociażby:

  1. Duża wilgotność
  2. Zbrylanie
  3. Tendencja do zrastania sit materiałem
  4. Niska wysokość miejsca instalacji

Dzięki unikalnej konstrukcji urządzenia, w którym zastosowano dwa rodzaje napędów pracujących w różniących się od siebie częstotliwościach, przesiewacz ten w tym samym czasie realizuje proces rozdrabniania, jaki i przesiewania podawanego materiał. To rozwiązanie technologiczne pozwala na zastosowanie tego typu przesiewacza do takich prac jak proces regeneracji mas formierskich czy przesiewania drobnych frakcji miału węglowego.

Przesiewacze Wibracyjne Hybrydowe typu VPH mają dwa rodzaje napędów wibracyjnych:

  1. Napędy Transportujące – wzbudzające obudowę przesiewacza
  2. Napędy Siejące – wzbudzające wyłącznie sita

Taka budowa pozwala na wydajne sianie z bardzo dużą dynamiką, przy jednoczesnym umiarkowanym wzbudzaniem rzeszota przesiewacza.