W celu sprawdzenia poprawności założeń projektowych oraz sprawdzenia w jaki sposób będzie przebiegać transport wibracyjny, przesiewanie czy też inne procesy realizowany na zamówionych u nas urządzeniach, wykonywane są próby z użyciem maszyn testowych. Testy przeprowadzane są z użyciem materiału powierzonego przez klienta, dlatego wyniki z przeprowadzonych prób odpowiadają stanowi rzeczywistemu jaki będzie występować podczas normalnej pracy z urządzeniem.
Testy z użyciem materiału mogą odbywać się również w obecności klienta, termin i warunki ich przeprowadzenia muszą być uzgodnione z odpowiednim wyprzedzeniem. W celu uzgodnienia szczegółów testu prosimy o kontakt.
Ze względów bezpieczeństwa, firma KMC Global Europe nie może przyjąć na testy, materiałów niebezpiecznych i/lub szkodliwych dla organizmu ludzkiego.