Zastosowanie Wibratorów

Wibratory są najważniejszym elementem i znajdują zastosowanie we wszystkich urządzeniach wibracyjnych. Stanowią napęd  wszelkich maszyn wibracyjnych, to jest dozujących i transportujących, przesiewaczy oraz stołów służących do  zagęszczania materiałów sypkich lub zawiesin. Służą także do segregacji, rozluźniania lub do odwadniania materiałów, a także jako urządzenia przeciwzawisowe oraz do innych celów.
Dzięki zamkniętej obudowie wibratory mogą pracować w trudnych warunkach – w obecności kurzu, wilgoci a nawet środowisku zagrożonym wybuchem. Mogą pracować latami w dowolnej pozycji.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami w celu doboru wibratorów, konsultacji i zamówienia tego, co ci jest naprawdę potrzebne.

Wykonanie Wibratorów

Oferujemy różne rodzaje wykonania Wibratorów. Przede wszystkim zależnie od przewidzianego trybu pracy urządzenia oferujemy:

  • Wibratory silnikowe – elektrowibratory dla przeważającej pracy ciągłej, z niezbyt częstymi wyłączeniami.
  • Wibratory Elektromagnetyczne –  gdy niezbędne jest bardzo częste wyłączanie i włączanie wibratora, a także łatwa regulacja jego wydajności w pełnym zakresie.

Ponadto niezależnie od rodzaju wibratora, są one dostępne w wykonaniu:

  • o różnej mocy, momencie czy sile,
  • o różnej częstotliwości lub zakresie częstotliwości,
  • dla różnego napięcia i częstotliwości prądu zasilającego,
  • dla różnego środowiska pracy – temperatury, wilgotności, agresywności chemicznej, obecności substancji wybuchowych.

Oprócz wibratorów własnej produkcji oferujemy oraz instalujemy w oferowanych urządzeniach elektrowibratory OLI,  firmy o światowej renomie, której mamy zaszczyt być przedstawicielem i partnerem.

Obsługa Wibratorów

Obsługa nowoczesnych wibratorów, jakie oferuje OVIBRA jest jest bardzo ograniczona i niewymagająca. Jest różna dla wibratorów Elektromagnetycznych i Wibratorów Silnikowych (tzw. bezwładnościowych).
W elektrowibratorach – wibratorach silnikowych, poza zakresem regulacji falownikiem,  aby zmienić wartość siły wymuszającej należy przestawić ustawienie ciężarów na obu końcach wału silnika.
W wypadku wibratorów elektromagnetycznych regulacja siły wymuszającej odbywa się przy pomocy Zasilacza Elektronicznego.