Firma KMC Global Europe Sp. z o. o. informuje że w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizuje Projekt pod tytułem: Pierwszy na świecie Lekki Antyrezonansowy Przenośnik Wibracyjny ZERO-Impact

Cel Projektu: Przeprowadzenie prac B+R prowadzących do zdobycia wiedzy umożliwiającej opracowanie nie oddziaływującego dynamicznie na otoczenie, innowacyjnego w skali świata Lekkiego Antyrezonansowego Przenośnika Wibracyjnego ZERO-Impact

Całkowity Koszt Realizacji Projektu: 6 787 437,50 zł
Kwota Dofinansowania Projektu z Funduszy Europejskich: 4 101 774,72 zł